Ako posielať balíky po brexite?

  • 17. marca 2021
  • 41229x

Určite ste si všimli, že niekoľkoročné spory sú na konci a rozvod Veľkej Británie s Európskou úniou bol k 1. 1. 2021 dokonaný. Pre odosielanie balíkov medzi EÚ a Veľkou Britániou tak platia nové pravidlá, ktoré sme pre vás prehľadne spísali.

 

1. Všetky zásielky sa musia preclievať (i v prípade nulového cla).

2. Obsah zásielky a jej hodnota se musia deklarovať prostredníctvom faktúry.

3. Vymeriava sa CLO a VAT (teda DPH).

 

Čo pre vás tieto tri body v praxi znamenajú?

Cleniu se nevyhnete

Pre Veľkú Britániu od 1. 1. 2021 platia rovnaké pravidlá ako pre akúkoľvek inú krajinu mimo EU. To znamená, že všetky zásielky (okrem papíerových dokumentov) putujúce medzi UK a EU sa musía preclieť. Doba doručenia sa tak môže o deň až dva predĺžiť, čo je zásadná informácia pre vás, našich zákazníkov.

Podpíše sa to tiež na administratíve. Nie je to ale nič hrozné. Náš skúsený tým prejde každu zásilku individuálne a pokiaľ nám budú chýbať nejaké informácie, kontaktujeme vás a všetko doplníme. Tým predídeme zisteniu týchto nedostatkov až na colnici.

 

Rozlišujte súkromnú a obchodnú zásielku

Po novom sa pri posielaní zásielok do Británie stretnete s takzvanou „pro forma faktúrou“. Vďaka nej colník spozná, aký tovar do krajiny posielate a či za neho štátu náležia nejaké peniaze vo forme cla alebo DPH. Nejde ale o klasickú faktúru slúžiacu ako daňový doklad, ktorú poznáte z bežnej praxe.

Ak posielate darčeky, osobné veci alebo napríklad sťahujete, bavíme sa o súkromné ​​zásielke. Na faktúre musia byť preto rozpísané všetky položky obsiahnuté v zásielke, aby sme my i colníci vedeli, čo do krajiny putuje.

Posielate obchodný balík? Potom sa jeho hodnota preukazuje takzvanou "Commercial Invoice" čiže obchodnou faktúrou, kde by mal byť uvedený popis tovaru, jednotka, počet, jednotková cena, netto váha, brutto váha a HS kód (tariff code).

 

Dajte pozor na hodnotu zásielky

Hodnota toho, čo sa ukrýva v balíku, rozhoduje o povinnosti zaplatiť clo alebo VAT. Aktuálne to s rozdelením podľa jednotlivých súm vyzerá nasledovne:

a) Do 39 GBP –tieto zásielky preferujeme, pretože sú od cla a DPH odprostené. Pri objednávke na našich stránkach vám systém automaticky predpripraví faktúru do tejto hodnoty a ak nám nedáte pomocou emailu vedieť, že je hodnota vyššia, clo a DPH sa neúčtuje. Platí sa iba poplatok za vykonanie colného procesu, ktorý je ale už zahrnutý v cene prepravy.

b) Do 135 GBP – z týchto zásielok sa môže platiť DPH vo výške 20% pri importe do Veľkej Británie, v prípade iných cieľových krajín zistíte rozhodujúce percenta v tabuľke nižšie. Rozhoduje obsah zásielky. Ak vám bude vymerané DPH alebo clo, môže vám byť účtovaný aj colný poplatok v cieľovej krajine.

c) Obchodné zásilky a zásielky nad 135 GBP -príjemcovi bude vymerané clo ai DPH podľa faktúry a HS kódu jednotlivých položiek. Ak predávate tovar medzi EÚ a UK, musí mať odosielateľ ai príjemca EORI číslo v danej krajine. Ak nie ste firma, colný úrad vám na požiadanie priradí jednorazové EORI číslo.

 

 

 

Colné konanie je samostatný proces vykonávaný colnými orgánmi a Teahouse Transport nie je jeho účastníkom a nemá možnosť ho ovplyvniť inak, než tlmočením informácií medzi colným úradom a príjemcom / odosielateľom. Ide čisto o vzťah medzi colným orgánom ako samostatnú autoritou a príjemcom / odosielateľom zásielky. Ak dôjde k náhodnej fyzickej kontrole obsahu zásielky colným orgánom alebo si colník vyžiada doplňujúce informácie , môže sa stať, že colná správa prehodnotí deklarovanú hodnotu obsahu zásielky a môže vymerať clo, DPH či predpísať dodatočný poplatok za colné konanie. V takom prípade je príjemca / odosielateľ povinný tento poplatok uhradiť a Teahouse Transport za túto úhradu nenesie akúkoľvek zodpovednosť..

 

 

Slovníček dôežitých pojmov

Clo –clo je poplatok vyberaný štátom pri prechode tovaru cez colnú hranicu. Štát alebo skupina štátov ich používa ako tzv. ochranársky prostriedok pred tovarom z ostatných krajín, ako prostriedok ekonomickej formy politického boja a v neposlednom rade ako prostriedok, ako získať peniaze. Vyberanie cla kontroluje colná správa (colný úrad) danej krajiny a upravuje ho colný zákon.

VAT (DPH)daň z pridanej hodnoty (skratka DPH) tvorí jeden z nejdôležitejších príjmov štátneho rozpočtu. Platia ju všetci pri nákupe väčšiny tovaru a služieb.

Stát

Základní sazba (v %)

Zkratka pro DPH

Belgie

21

BTW/TVA

Bulharsko

20

DDS

Česká republika

21

DPH

Dánsko

25

MOMS

Estonsko

20

KMKR

Finsko

24

ALV

Francie

20

TVA

Chorvatsko

25

PDV

Irsko

23

VAT

Island

24

VASK

Itálie

22

IVA

Kypr

19

FPA

Lichtenštejnsko

8

MwSt

Litva

21

PVM

Lotyšsko

21

PVN

Lucembursko

17

MwSt

Maďarsko

27

AFA

Malta

18

VAT

Německo

19

USt

Nizozemí

21

BTW

Norsko

25

MVA

Polsko

23

PTU/VAT

Portugalsko

23

IVA

Rakousko

20

USt

Rumunsko

19

TVA

Řecko

24

FPA

Slovensko

20

DPH

Slovinsko

22

DDV

Španělsko

21

IVA

Švédsko

25

MOMS

Švýcarsko

7,7

MwSt

Velká Británie

20

VAT

HS kód – Svetová colná organizácia vyvinula harmonizovaný systém (HS) ako viacúčelovú medzinárodnej klasifikácii výrobkov. Tá opisuje všetky výrobky, s ktorými môže byť obchodovať na medzinárodnej úrovni. Aby komodity úspešne prekročili medzinárodné hranice, musí byť deklarovaný správny HS kód (známy tiež ako kód HTS alebo tariff code). Ten určuje príslušné clo a sadzbu dane splatnú za položku. Jedná sa v podstate kódové označenie výrobku na colné účely.

Colný poplatok– je účtovaný za colné úkony, teda administrativnu prácu colníkov.

a) Colný poplatok na strane odosielateľa – tento poplatok platíme my a je zahrnutý v cene prepravy.

b) Colný poplatok na strane príjemcu – tento poplatok sa u zásilok do 18 GBP neplatí. U zásilok nad hodnotou 18 GBP môže býť príjemcovi účtovaný, pokiaľ sa vymeria VAT alebo clo. Jeho výšku si stanovuje colní úřad v cielovej zemi.

 

 

Komentáre