Jak posílat balíky po brexitu?

  • 17. března 2021
  • 41228x

Určitě jste si všimli, že několikaleté spory jsou u konce a rozvod Velké Británie s Evropskou unií byl k 1. 1. 2021 dokonán. Pro odesílání balíků mezi EU a Velkou Británií tak platí nová pravidla, která jsme pro vás přehledně sepsali. 

 

1. Všechny zásilky se musí proclívat (i v případě nulového cla).

2. Obsah zásilky a její hodnota se musí deklarovat prostřednictvím faktury.

3. Vyměřuje se CLO a VAT (tedy DPH).

 

Co pro vás zmíněné tři body v praxi znamenají? 

Proclení se nevyhnete

Pro Velkou Británii od 1. 1. 2021 platí stejná pravidla jako pro jakoukoliv jinou zemi mimo EU. To znamená, že všechny zásilky (kromě papírových dokumentů) putující mezi UK a EU se musí proclít. Doba doručení se tak může o den až dva prodloužit, což je zásadní informace pro vás, naše zákazníky.

 Podepíše se to také na administrativě. Není to ale nic hrozného. Náš zkušený tým projde každou zásilku individuálně a pokud mu budou chybět nějaké informace, kontaktuje vás a vše doplní. Tím předejdeme zjištění případných nedostatků až na celnici.

 

Rozlišujte soukromou a obchodní zásilku

Nově se při posílání zásilek do Británie setkáte také s takzvanou „pro forma fakturou“. Díky ní celník pozná, jaké zboží do země posíláte a zda za něj státu náleží nějaké peníze ve formě cla nebo DPH. Nejedná se ale o klasickou fakturu sloužící jako daňový doklad, kterou znáte z běžné praxe.

Pokud posíláte dárky, osobní věci nebo třeba stěhujete, bavíme se o soukromé zásilce. Na faktuře proto musí být rozepsány všechny položky obsažené v zásilce, abychom my i celníci věděli, co do země putuje.

 Posíláte obchodní balík? Pak se jeho hodnota prokazuje takzvanou „Commercial Invoice“ neboli obchodní fakturou, kde by měl být uveden popis zboží, jednotka, počet, jednotková cena, netto váha, brutto váha a HS kód (tariff code).

 

Pohlídejte si hodnotu zásilky

Hodnota toho, co se ukrývá v balíku, rozhoduje o povinnosti zaplatit clo nebo VAT. Aktuálně to s rozdělením podle jednotlivých částek vypadá následovně:

a) Do 39 GBP – tyto zásilky preferujeme, protože jsou od cla a DPH odproštěny. Při objednávce na našich stránkách vám systém automaticky předpřipraví fakturu do této hodnoty a pokud nám nedáte pomocí emailu vědět, že je hodnota vyšší, clo a DPH se nevyměřuje. Platí se pouze poplatek za vykonání celního procesu, který je ale už zahrnut v ceně přepravy. 

b) Do 135 GBP – z těchto zásilek se může platit DPH ve výši 20 % při importu do Velké Británie, v případě jiných cílových zemí zjistíte rozhodující procenta v tabulce níže. Rozhoduje obsah zásilky. Pokud vám bude vyměřené DPH nebo clo, může vám být účtován i celní poplatek v cílové zemi.

c) Obchodní zásilky a zásilky nad 135 GBP – příjemci bude vyměřeno clo i DPH dle faktury a HS kódu jednotlivých položek. Prodáváte-li zboží mezi EU a UK, musí mít odesílatel i příjemce EORI číslo v dané zemi. Nejste-li firma, celní úřad vám na žádost vydá jednorázové EORI.

 

 

 

Celní řízení je samostatný proces prováděný celními orgány a Teahouse Transport není jeho účastníkem a nemá možnost jej ovlivnit jinak, než tlumočením informací mezi celním úřadem a přijemcem/odesílatelem. Jde čistě o vztah mezi celním orgánem jako samostatnou autoritou a příjemcem/odesílatelem zásilky. Pokud dojde k námatkové fyzické kontrole obsahu zásilky celním orgánem nebo si celník vyžádá doplňující informace, může se stát, že celní správa přehodnotí deklarovanou hodnotu obsahu zásilky a může vyměřit clo, DPH či předepsat dodatečný poplatek za celní řízení. V takovém případě je příjemce/odesilatel povinnen tento poplatek uhradit a Teahouse Transport za tuto úhradu nenese jakoukoliv odpovědnost.

 

 

Slovníček důležitých pojmů

Clo – clo je poplatek vybíraný státem při přechodu zboží přes celní hranici. Stát nebo skupina států je používá jako tzv. ochranářský prostředek před zbožím z ostatních zemí, jako prostředek ekonomické formy politického boje a v neposlední řadě jako prostředek, jak získat peníze. Vybírání cla kontroluje celní správa (celní úřad) dané země a upravuje ho celní zákon.

VAT (DPH)daň z přidané hodnoty (zkratka DPH) tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státních rozpočtů. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb.

Stát

Základní sazba (v %)

Zkratka pro DPH

Belgie

21

BTW/TVA

Bulharsko

20

DDS

Česká republika

21

DPH

Dánsko

25

MOMS

Estonsko

20

KMKR

Finsko

24

ALV

Francie

20

TVA

Chorvatsko

25

PDV

Irsko

23

VAT

Island

24

VASK

Itálie

22

IVA

Kypr

19

FPA

Lichtenštejnsko

8

MwSt

Litva

21

PVM

Lotyšsko

21

PVN

Lucembursko

17

MwSt

Maďarsko

27

AFA

Malta

18

VAT

Německo

19

USt

Nizozemí

21

BTW

Norsko

25

MVA

Polsko

23

PTU/VAT

Portugalsko

23

IVA

Rakousko

20

USt

Rumunsko

19

TVA

Řecko

24

FPA

Slovensko

20

DPH

Slovinsko

22

DDV

Španělsko

21

IVA

Švédsko

25

MOMS

Švýcarsko

7,7

MwSt

Velká Británie

20

VAT

HS kód – Světová celní organizace vyvinula harmonizovaný systém (HS) jako víceúčelovou mezinárodní klasifikaci výrobků. Ta popisuje všechny výrobky, s nimiž může být obchodováno na mezinárodní úrovni. Aby komodity úspěšně překročily mezinárodní hranice, musí být deklarován správný HS kód (známý také jako kód HTS nebo tariff code). Ten určuje příslušné clo a sazbu daně splatnou za položku. Jedná se v podstatě kódové označení výrobku pro celní účely.

Celní poplatek– je účtován za celní úkony, tedy administrativní práci celníků.

a)   Celní poplatek na straně odesílatele – tento poplatek platíme my a je zahrnutý v ceně přepravy.

b)   Celní poplatek na straně příjemce – tento poplatek se u zásilek do 18 GBP neplatí. U zásilek nad hodnotou 18 GBP může být příjemci účtován, pokud se vyměří VAT nebo clo. Jeho výši si stanovuje celní úřad v cílové zemi.

 

 

Komentáře